نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی
47 بازدید
محل نشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی